155 lat temu urodził się Józef Piłsudski. Naczelnik. Marszałek. Premier

Artykuł
Muzeum Narodowe w Kielcach syg. MNKi/H/3049

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 w Zułowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, Józef Wincenty, był podczas powstania w 1863 komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński, matka – Maria z Billewiczów pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. Rodzice zawarli związek małżeński po wybuchu powstania styczniowego (23 kwietnia 1863).

Uroczysta msza św. w intencji jednego z ojców polskiej niepodległości, marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się w niedzielę wieczorem w Kościele pw. św. Teresy w Wilnie. Piłsudski swoim życiem czynił wszystko, co mogło przybliżyć Polskę do odzyskania niepodległości, powiedział bp polowy WP Wiesław Lechowicz.

W homilii bp Lechowicz wskazywał na analogie między życiem marszałka Józefa Piłsudskiego a życiem Jana Chrzciciela. "Jan Chrzciciel odegrał ważną rolę w historii zbawienia, tak i marszałek Piłsudski zapisał piękną kartę w historii naszego narodu. Jan Chrzciciel był prorokiem zapowiadającym przyjście Jezusa. Piłsudski swoim życiem czynił wszystko, co mogło przybliżyć Polskę do odzyskania upragnionej niepodległości. Janowi Chrzcicielowi przypadł zaszczyt ujawniania Jezusa jako zbawiciela świata. Józefowi Piłsudskiemu przypadł z kolei honor odegrania pierwszorzędnej roli w wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, dlatego nazywamy go ojcem polskiej niepodległości", powiedział.

Z kolei szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że "w 1924 r. kiedy zastanawiano się, jak uczcić czyn zbrojny legionistów Józefa Piłsudskiego tych, którzy poszli z Oleandrów krakowskich do Kielc z I Kompanią Kadrową wymyślono wówczas, że na trasie Kraków-Kielce organizowane będą marsze szlakiem tych, którzy pierwsi podjęli trud orężny i poszli czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania".

"Do wybuchu II wojny światowej odbyło się 15 marszy, potem w okresie PRL-u były one zakazane, ale do idei marszu powrócono w roku 1981. (…) Marsze odbywają się po dziś dzień, odbywały się nawet wtedy, kiedy był stan wojenny w Polsce. To był taki żywy pomnik, jest żywy pomnik, wznoszony tym, którzy wierzyli, że niepodległość Polski, jest najwyższą wartością i że najwyższą wartością jest wolność", dodał.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska, marszałek senior Sejmu RP Antoni Macierewicz, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Łukasz Kudlicki, weterani walk o niepodległość RP, Sybiracy, "dzieci tułacze", działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, harcerze, młodzież szkolna, Polacy mieszkający na Litwie.

W poniedziałek obchody przeniosą się do Zułowa (odległym od Wilna o ok. 60 km), gdzie przed 155 laty przyszedł na świat Piłsudski.

Poprzedzi je modlitwa w kościele w Powiewiórce - miejscu chrztu przyszłego marszałka Polski. Delegacja z Polski odwiedzi także Bezdany, miejsce ataku na rosyjski pociąg pocztowy, który przewoził pieniądze z Królestwa Polskiego do Petersburga, przeprowadzony 26 września 1908 przez grupę bojowców Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.

Józef Piłsudski był współtwórcą niepodległej Polski; członek PPS od 1893 r., jeden z przywódców PPS Frakcji Rewolucyjnej; współzałożyciel i komendant główny Związku Walki Czynnej; komendant główny Związku Strzeleckiego; dowódca I Brygady Legionów Polskich (1914-1916), inicjator utworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej; członek Tymczasowej Rady Stanu (1917); po odzyskaniu niepodległości Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz (1918-1922), marszałek Polski; w 1926 r. dokonał zamachu stanu, w wyniku którego przejął władzę w państwie; dwukrotny premier (1926-1928 i 1930), Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i minister spraw wojskowych w latach 1926-1935; zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze.

Źródło: PAP

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy