Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce

portal TV Republika 05-06-2023, 11:24
Artykuł
AM

"Instytuty badawcze to nie historia, lecz przede wszystkim przyszłość" – mówił podczas obchodów 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych jej przewodniczący prof. Henryk Skarżyński. Z tej przekonującej perspektywy podkreślał on znaczenie instytutów jako jednej z sił napędowych rozwoju nauki w Polsce.

Po roku od rozpoczęcia obecnej kadencji RGIB reprezentanci instytutów wchodzących w jej skład z różnych jednostek organizacyjnych przygotowali, w trosce o przyszłość nauki w Polsce i polskich badaczy, dokument pod tytułem „Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce”. 

Po raz pierwszy zostanie on przedstawiony podczas odbywającego się w dniach 3-5 czerwca Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” (nauka-dla-spoleczenstwa.pl).

Dokument ten ma wspomagać dalszy rozwój nauki w Polsce, przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności naszego kraju w zakresie badań naukowych na arenie międzynarodowej oraz kłaść nacisk na odpowiednie wykorzystanie potencjału badawczego dla dobra społeczeństwa. Stanowi on rezultat szeroko zakrojonych konsultacji i analiz, opartych na wiedzy oraz doświadczeniu zarówno przedstawicieli instytutów badawczych, jak i innych jednostek naukowych.

****

Przyszłość instytutów badawczych w Polsce

DEKALOG

1. Niezbędna jest współpraca jednostek z różnych obszarów nauki w celu zwiększenia konkurencyjności Polski w badaniach na arenie międzynarodowej.

2. Instytuty badawcze stanowią znaczącą część potencjału naukowego w Polsce.

3. O efektywności naukowca w Europie, w tym też w Polsce, decyduje jego wiedza i nowoczesna baza pozwalająca konkurować na otwartym międzynarodowym rynku badań i wdrożeń. Taką bazą dysponują instytuty badawcze.

4. Procedury przy ubieganiu się o środki krajowe nie mogą być bardziej skomplikowane i zbiurokratyzowane niż w przypadku ubiegania się o środki z Unii Europejskiej.

5. Polskie społeczeństwo oczekuje na przełomowe innowacje. Nie można być ich twórcą, wzorując się tylko na istniejących rozwiązaniach.

6. Wyzwaniem dla nauki jest stała modernizacja i racjonalne wykorzystanie obecnego potencjału badawczego dla społeczeństwa.

7. Obowiązkiem naszego środowiska jest uświadamianie i podkreślanie znaczenia wpływu nauki na rozwój społeczeństwa!

8. Świat nauki promuje działania zgodne z koncepcją One Health (jedno zdrowie), przyjętą na ostatnim Kongresie „Zdrowie Polaków”, według której środowisko przyrodnicze człowieka, razem ze światem roślinnym i zwierzęcym, oraz zdrowie populacji ludzkiej pozostają w ścisłym sprzężeniu zwrotnym. 

9. Perspektywą nauki są przyszłe pokolenia Polek i Polaków.

10. Wzrost nakładów na naukę jest wyzwaniem, by nie dopuścić do wyrwy pokoleniowej i nie utracić istniejącej infrastruktury badawczej. 

***

„Dekalog – przyszłość instytutów badawczych w Polsce” stanowi ważny krok w kierunku tworzenia i wzmacniania dynamicznego oraz innowacyjnego środowiska badawczego, które przyczyni się do stałego rozwoju nauki i społeczeństwa.

Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z 31 przedstawicieli wybieranych co trzy lata w demokratycznych wyborach. Grupy instytutów wchodzące w skład RGIB: • instytuty techniczne, • instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, • instytuty przyrodnicze i rolnicze, • instytuty medyczne, • instytuty humanistyczne.

 

Więcej informacji: www.rgib.org.pl

 

Źródło: AM

Komentarze
Zobacz także
Nasze programy